Złote jabłuko za.....

Wot nětka pytamy kóždy měsac něšto abo lěpje prajene někoho, kiž je wosebje cool, so za was dźěći wosebje zasadźuje abo kotrehož maće jara rady, dokelž telko za was čini. Naša złote jabłuko dóstanje w meji....

Dundak złote jabłuko (Ein Mädchen mit einem Apfel in der Hand).
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Korčmarjec swójba Lukašec

Familie Lukasch
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderoth

Snano sće wo tym słyšeli, zo su wosebje korčmarjo w zašłych tydźenjach tež wonka na naměstach protestowali, zo tak njeńdźe dale. Bjez hosći, žane fenki. A bjez fenkow njemóžeš dołho žiwy być. Lukašec swójba je spytała starosće do boka sunyć a so z rjeńšimi wěcami zaběrać. Na přikład: druhim pomhać.

A tež nan Matildy a Lucije, znaty kuchar Tomaš Lukaš, kotrehož znajeće z Płomja, je čas zawrjenja hosćenca derje wužił a mjez druhim na druhej knize "Warimy z Tomašom" dźěłał.

Za to, zo su situaciju jako swójba tak derje zmištrowali a z dobrej naladu druhich natyknyli, přepoda jim Dundak złote jabłuko měsaca.

Złote jabłuko w aprylu za Lotku a Sofiju - zabawa za dźeći jako widejo na youtube

W Njebjelčicach je so pěstowarkam za dźěćimi styskało a tuž su sej něsto rjane wumyslili. Skoro wšědnje móžeće sej na youtube widejo wobhladać. Wirtuelny postrow z pěstowarnje. Spěwčki, sport a paslenki. Lotka a Sofija matej wjele idejow. A zo to spožči jimaj DUNDAK złote jabłuko. Wjele zboža a dale tak!

Junge Frau mit Puppe
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderoth