Dyrdomdej dźiwizna (lewel 01)

Stanješ so z dźiwiznowym ekspertu a trenuješ twoje dźiwiznowe zamóžnosće. W lewelu 1 trenuješ twoje zaznawanje. Hač čitar slědow, scout abo Geronimo – wšitcy maja wuběrne zmysły a techniki, zo bychu swój wobswět tak derje kaž móžno zaznawali. To wužada sej dobry trening.

Ein Junge sieht durch ein Fernglas
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Hač čitar slědow, scout abo Geronimo – wšitcy maja wuběrne zmysły a techniki, zo bychu swój wobswět tak derje kaž móžno zaznawali. To wužada sej dobry trening. Tu móžeš sej prěnje nadawki wotewzać.