DUNDAK pola pčołarja - pjate wusyłanje

Što činja naše lube pčołki w zymje? Su wone pilne abo přespja wone zymski čas? To a wjele wjace je chcył Dundak wědźeć a je šoł k pčołarjej Janej Šołce, zo by swój wćipny nós do kołća tyknył. Poskajće, što je wučušlił! Nimo hłowneho přinoška namakaće tu dalše zajimawe prašenja dźěći na pčołarja - wězo z wotmołwami!

Bienen auf der Wabe.
prawa za wobrazy: MDR/Monika Werner